Dotacje
Budowa i renowacje zbiorników wodnych

Poniżej przestawiamy informację Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego - Krzysztofa Grabowskiego w sprawie dofinansowania budowy i renowacji zbiorników wodnych.

 
MŁODY ROLNIK 2015 DOTACJE I PREMIE

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/Trwa-nabor-wnioskow-o-przyznanie-premii-mlodym-rolnikom-z-PROW-2014-2020

http://www.mlodyrolnik.pl/

 
DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH ZA NAMI
Rozpoczynamy nabór wniosków na najlepsze kulturalne inicjatywy oddolne. Masz pomysł na wydarzenie kulturalne? Możesz otrzymać dofinansowanie na realizację swojego pomysłu. Pobierz wniosek i regulamin. Przyjdź na spotkanie organizacyjne 21.05.2015
o godzinie 15 30 ( GOK Kazimierz Biskupi) 
Przypominamy Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim bierze udział w zadaniu realizowanym ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Centrum Kultury w ramach programu DK+ Inicjatywy lokalne. W pierwszej części projektu przeprowadzona została diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. Wyniki diagnozy udostępniamy tutaj.
alt
 
NA WŁASNE KONTO
W dniu 27 kwietnia uczniowie Gimnazjum im Polskich Olimpijczyków zakończyli drugą część projektu „Na Własne Konto” pod patronatem  Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej, Fundację na rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja, Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim.
17 uczniów po merytorycznym i praktycznym przygotowaniu w pierwszej części projektu, który odbył się w ferie zimowe - o czym  informowaliśmy Państwa  na  stronie naszej Gminy - przygotowywało pracę konkursową: „Teczka Spółdzielni Uczniowskiej”. Zawiera ona m.in następujące elementy:
-arkusz ankiety do badania rynku opracowanej w ramach realizacji projektu wraz z opisem przeprowadzenia badania, skróconą analizą wyników oraz wnioskami z badań, 
- biznesplan spółdzielni uczniowskiej w formie opracowanej w ramach realizacji projektu, 
- statut spółdzielni uczniowskiej nawiązujący do biznesplanu spółdzielni uczniowskiej opracowany w ramach realizacji projektu. 
- symulacja działalności pierwszych trzech miesięcy  Spółdzielni Uczniowskiej „ Ciułacze”
Teczka została wysłana do Warszawy gdzie zostanie oceniona przez Kapitułę konkursową
Opiekunem projektu był Paweł Gutowski
 
 
WSPARCIE DLA BEZROBOTNYCH
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.
 
O wsparcie finansowe, w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)”, będą mogły starać się osoby które spełnią określone warunki.
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatowym Urzędzie pracy w Koninie:
 
 
POŻYCZKA DLA PRZESIĘBIORCÓW

alt

 

alt

 
poprzednia 1 2 3 następna

Strona 1 z 3

Su navegador no soporta flash.